Logo

Fluglehrer beim SFCA

Harald Kraft CPL IFR MEP, FI(A), FE(A)

Hannes Woldrich CPL IFR MEP, FI(A),

Alexander Weigl CPL IFR MEP, FI(A), IRI(A)

Reinhard Christ CPL IFR MEP, FI(A)

 

FRI(A) Flight Instructor Instrument Aeroplanes

MEP Multiengine Piston

FI(A) Flight Instructor Aeroplanes

FE(A) Examiner Aeroplanes (Prüfer)

CRE(A) Class Rating Examiner (Aeroplanes)